Utmerkelser på forbunds- og kretsnivå:

Telemark Friidrettskrets diplom:

(Diplomet kan tildeles fortjente friidrettsledere som har utført eller utfører et stort og uegennyttig arbeide innen kretsstyre, kretsens utvalg, komiteer og lag)

Olav Anundskås
Tore Bredesen
Jan Dubowski
Maj-Britt Etholm
Henry Finrud
Tore Hagen
John-Espen Jakobsen
Asbjørn Nilsen
Stein Olav Odden
Oddmund Raunholm
Sissel Rønningsland
Svein Rønningsland
Eva Schau
Liv-Heidi Settemsli
Peder Solli
Thorleif Thorsen
Roar Uglem
Ole-Johan Waaler
Elisabeth Wormsen
Nils Andrew Mogstad
Tone Juul Frømyhr

Per Karlberg

Anders Laukvik

Line Berget Hedegart

 
Norges Friidrettsforbund's diplom:

(Forbundets diplom kan etter enstemmig vedtak av sentralstyret tildeles for administrativt arbeid gjennom flere år. Tildeling av diplomet forutsetter at kandidaten tidligere har mottatt kretsens Diplom).

1971 Thorleif Thorsen
1977 Ole-Johan Waaler
1999 Tore Bredesen (har representert Rjukan og Snøgg)
2002 Maj-Britt Etholm
2002 Roar Uglem
2006 John Espen Jakobsen
2006 Svein Rønningsland
2012 Stein Olav Odden
 
Telemark Friidrettskrets hederstegn:
(Hederstegnet tildeles særlig fortjente friidrettsledere som har utført eller utfører et stort og uegennyttig arbeide innen kretsstyret, kretsens utvalg, komiteer og lag. Kandidaten må tidligere ha mottatt Norges Friidrettsforbunds Diplom.)
Hagbart Finrud
Halvor Øien
Thorleif Thorsen
Ole-Johan Waaler
Tore Bredesen